Bilköp & nyheter

FÖR VARJE PROVKÖRNING PLANTERAR VI ETT TRÄD.

Av Bavaria Sverige Bil AB
Som ett led i vårt arbete mot en hållbar framtid så har vi på Bavaria inlett ett samarbete med Vi-skogen. Trädplantering och utbildning ger utsatta människor inkomster och mat på bordet – samtidigt som det bidrar till ett bättre klimat.

Fram t.o.m. 31 oktober 2019 kommer vi att plantera ett träd för varje provkörning som görs på våra anläggningar.  

Vi-skogen är en svensk biståndsorganisation som genom trädplantering och utbildning i hållbara jordbruksmetoder bekämpar fattigdom och klimatförändringar på samma gång. Sedan starten på 80-talet har Vi-skogen planterat över 128 miljoner träd och hjälpt 2,5 miljoner människor i östra Afrika.

När det kommer till fattigdomsbekämpningen i östra Afrika är träd ett fantastiskt verktyg. Vid sidan av att rena luften, genom att minska halten av koldioxid i atmosfären, innebär trädplantering en rad andra vinningar: Livlösa jordåkrar återfår sin naturliga bördighet som bidrar till ökade skördar. Böndernas grödor växer bättre då träden hindrar bördig jord från att spolas bort vid kraftiga skyfall, ger skugga mot stark sol och binder näringsrikt kväve i marken. Träden ger dessutom frukt, foder till djuren, ved och byggmaterial. Att odla träd och grödor tillsammans för en hållbar miljö och bättre levnadsförhållanden är basen i Vi-skogens arbete. Metoden kallas agroforestry.

Vi på Bavaria är stolta att vara partner till Vi-skogen och hoppas kunna bidra till att många fler träd kan planteras.

Läs mer om Vi-skogens arbete här.

BOKA PROVKÖRNING

 

Artiklar i samma kategori